Krzysztof - 2009-10-13 20:38:27

W budowie ! :D

Ustalmy wspólnie jakiś regulamin obowiązujący na forum

rozporządzenie 1272/2008